አገልግሎት መጠየቂያ ቅጾች / Service Request Forms

የአባልነት መመዝገቢያ ቅጽ / Membership Application Form             
        https://forms.gle/QJWCuvm1LYtNRugH9

 

የክርስትና አገልግሎት መጠየቂያ ቅጽ / Baptismal Service Request Form           

       https://forms.gle/oUA5zxQstUia9HuUA

 

ለጸሎ ፍትሐ የሚሞላ ቅጽ / Wake Service Form

      https://forms.gle/jah1UmEp7FP8uMgH6

 

አዳራሽ ኪራይ መጠየቂያ ቅጽ / Hall Rental Request Form

      https://forms.gle/bKXu1ZSdjLiSE7g67